IMG_2243

  ดร. อุษา โลหะจรูญ เจ้าของผลงาน“พระถังซัมจั๋ง:ชีวิตจริงไม่อิงนิยาย”

ถ่ายภาพในงานจัดแสดงนิทรรศการระหว่างวันที่ 18พฤษภาคม-17 กรกฎาคม 2558 นิทรรศการเกี่ยวกับอัตชีวประวัติของสมณะเสวียนจั้ง ซึ่งทำงานเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศจีน ณ พิพิธภัณฑ์ซีอาน ประเทศจีน

 

  ผู้เขียนนับถือท่านศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภาเป็นครู ท่านหนึ่งที่น่าเคารพในการเป็นแบบอย่างของปฏิบัติตัวต่อศิษย์ และต่อเพื่อนนักวิชาการ วันนั้นผู้เขียนได้มีโอกาสร่วมโต๊ะอาหารค่ำ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ซึ่งได้จัดแสดงมุทิตาจิตในโอกาสที่ท่านอาจารย์ฉัตรทิพย์ครบรอบ 72 ปี โดยมี ดร.อุษา นั่งอยู่ด้วย ท่านได้แนะนำ ดร.อุษา โลหะจรูญอย่างชื่นชม และบอกเล่าถึงความวิริยะ อุตสาหะ และความลึกซึ้งในประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและภาษาจีน และยังทราบอีกว่า ดร.อุษาโลหะจรูญเคยเป็นอดีตอาจารย์พิเศษภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก  คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร ซึ่งผู้เขียนทำงานอยู่ 

 ดร.อุษา

ภาพถ่ายศาสตราจารย์ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา(ลำดับที่สองจากขวามือของดร.อุษา โลหะจรูญ) ถ่ายกับนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในประเทศจีน ซ้ายมือของ ดร.อุษา คือศาสตราจารย์ยรรยง จิระนคร ปัจจุบันท่านพำนักอยู่ในบ้านที่คุนหมิง ประเทศจีน 

 

บนโต๊ะอาหารในค่ำคืนนั้น ดร.อุษาได้บอกเล่าเรื่องราวเล็ก ๆน้อย ๆ ของพระถังซัมจั๋งหรือสมณะเสวียนจั้งให้ทุกคนฟัง สำนวนการเล่าเรื่องถ่ายทอดอย่างมีความสุข เมื่อฟังแล้วผู้เขียนก็อุทานว่า น่าจะไปตามรอยเส้นทางพระถังซัมจั๋ง  หลังกลับจากโต๊ะอาหารค่ำคืนนั้น ก็เกิดความรู้สึกว่าอยากอ่านหนังสือ  “พระถังซัมจั๋ง:ชีวิตจริงไม่อิงนิยาย” เล่มนี้

หลังกลับมาก็รีบหาหนังสือเล่มนี้มาอ่าน ปรากฎว่า หนังสือเล่มนี้ได้จำหน่ายหมดไปแล้ว ด้วยความอยากอ่านจึงพยายามติดต่อดร.อุษา เพื่อขอซื้อหนังสือเล่มนี้ แต่ดร.อุษากลับมอบหนังสือเล่มนี้ให้แม้จะไม่ได้คุ้นเคยกันเลย

 2

 ภาพจากปกหนังสือ "พระถังซัมจั่๋ง:ชีวิตจริงไม่อิงนิยาย"

 

  หลังอ่านหนังสือเล่มนี้จบ ทำให้เกิดความรู้สึกสองประการ

  1. อาจารย์คนนี้คงจะเคยร่วมเป็นคณะแปลในยุคสมัยนั้นกระมัง เพราะเรื่องเล่าราวกับว่าผู้ศึกษาเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ยุคนั้น และยังใช้ภาษาที่งดงาม สละสลวย อ่านหนังสือแล้วทำให้เราอยากไปเห็นสถานที่จริง
  2. ผู้เขียนรับรู้เรื่องราวของพระถังซัมจั๋ง จากนวนิยายเรื่องไซอิ๋ว และมีภาพของพระถัมซัมจั๋ง(สมณะเสวียนจั้ง) ว่าอ่อนแอ  ซึ่งเป็นความเข้าใจทั้งผิดพลาดคลาดเคลื่อนอย่างมาก จึงอยากให้คนไทยได้เรียนรู้เรื่องราวนี้ 

 

 IMG_2286

 ภาพไซอิ่ว จากพิพิธภัณฑ์ในเมืองซีอาน ประเทศจีน

 

 

ในหนังสือเล่มนี้เล่าว่า

หากกล่าวถึง พระถังซัมจั๋ง” คนไทยส่วนใหญ่รู้จักท่านในภาพของหลาวงจีนอ่อนแอจากนิยายไซอิ๋ว แต่น้อยคนนักที่จะรู้จักท่านในบทบาทของ สมณะเสวียนจั้ง มหาบุรุษแห่งประวัติศาสตร์พุทธศาสนาของจีน สมณะเสวียนจั้ง มีชีวิตอยู่ในช่วงพศ.1143-1207 ปลายราชวงศ์สุ่ยต้นราชวงศ์ถังอันเป็นยุคทองของประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาจีน ท่านมีความมุ่งมั่นในการจาริกไปชมพูทวีปเพื่อแสวงหาพระสัทธรรม ในขณะที่เพื่อนสหธรรมมิกได้ถอนตัวออกเพราะขอหนังสือเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไม่ได้ แต่ท่านก็ไม่ทิ้งความมุ่งมั่นในการเดินทาง ทั้งการลักลอบเดินทางในตอนกลางคืน การเดินทางผ่านทะเลทรายโกบิที่ร้อนระอุไร้ผู้คน ปีนป่ายเทือกเขาฮินดูกูฏ แต่ด้วยจิตใจที่ตั้งมั่น ขอถวายชีวิตเป็นพุทธบูชา ตั้งจิตอธิษฐานของพระบารมีแห่งพระโพธิสัตว์ช่วยปกป้องชี้ทาง ทำให้ท่านสามารถฝ่าฟันภยันตราย ผ่านอุปสรรคนานัปการไปได้ ตลอดทางได้จาริกผ่านแคว้นต่าง ๆนับร้อยแคว้น ท่านไม่เพียงศึกษาในมหาวิทยาลัยนาลันทา แต่ยังจาริกไปของความรู้จากผู้ทรงธรรมตามแคว้นต่าง ๆ ทั่วอินเดียทั้ง 5 ภาค (กลาง เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก) เพื่อตรวจสอบภูมิความรู้ความเข้าใจในวิชาที่ได้ศึกษาร่ำเรียนมา อีกด้านเพื่อทัศนศึกษาประวัติศาสตร์พุทธสถาน

IMG_2259

 แผนที่แสดงเส้นทางที่สมณะเสวียนจั้งจาริกไปจากจีนสู่อินเดีย (สีแดงคือจาริกไป และสีน้ำเงินคือจาริกกลับ) ถ่ายภาพจากงานแสดงนิทรรศการอัตชีวประวัติของสมณะเสวียนจั้ง ในพิพิธภัณฑ์เมืองซีอาน ประเทศจีน

 

 

ได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว นอกจากจะเห็นความตั้งมั่นในการวางรากฐานพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นอย่างมั่นคงในประเทศจีนแล้ว ยังเห็นภูมิธรรมที่ท่านมีอย่างลึกซึ้ง ท่านสามารถทำให้กษัตริย์ซึ่งมีอำนาจในยุคนั้นยอมรับพุทธศาสนา และเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมพุทธศาสนาด้วย

 4

รูปปั้นสัมฤทธิ์ของสมณะเสวียนจั้งปัจจุบันตั้งอยู่ในอาคารพระตรีปิฏกาจารย์เสวียนจั้ง                 ภายในองค์สัมฤทธิ์จะเก็บอัฐิธาตุส่วนที่เป็นศรีษะบรรจุอยู่ ถ่ายจากวัดต้าฉือเอิน

 

ดร.อุษา โลหะจรูญได้ค้นคว้ำเรื่องราวของสมณะเสวียนจั้งมีอยู่จริงในประวัติศาสตร์ ทั้งเอกสารภาษาจีน ไทย อังกฤษ โดยเฉพาะภาษาจีนโบราณ เพื่อนำมาทำเป็นวิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในชื่อวิทยานิพนธ์ว่า “ศึกษาชีวิตและงานแปลคัมภีร์พระพทุธศาสนาของสมณะเสวียนจั้ง”

วัดต้าฉือเอิน และเรื่องราวของพระถังซัมจั๋งเกิดขึ้นในเมือง ซีอาน(Xi’An) ดินแดนตะวันตกเฉียงเหนือของจีนอันเป็นเมืองหลวงเก่าของจีน จึงได้ลองชวน ดร.อุษา หรือผู้เขียนเรียกว่าพี่อุษาว่ามีความคิดจะไปหรือไม่อยากไปเห็นสถานที่จริงและอยากไปด้วย พี่อุษาตอบว่า  "อยากไปเหมือนกัน ยังหาคนไปร่วมเดินทางไม่ได้ เพราะต้องไปหลายวัน"

 

เราเดินทางกันไปเพียงสองคน ไปแบบสบายๆ ตามประสาคนใกล้วัยหกสิบ ไปเที่ยวแบบสบาย ๆ ชอบตรงไหนก็พัก จึงกำหนดเวลา 15 วันเพื่อพักผ่อนไปเดินทางไปเรื่อยเปื่อย เป้าหมายคือซีอาน เพราะอยากไปสัมผัสสถานที่จริงที่สมณะเสวียนจั้งเคยพักและแปลพระคัมภีร์ถึง 19 ปี  แต่ก็ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตของผู้คนในเมืองต่าง ๆ และอาหารการกินพร้อมกันไปด้วย

 การเดินทางเริ่มจากกรุงเทพฯมุ่งสู่นครคุนหมิงเพื่อไปคารวะท่านศาสตราจารย์ยรรยง จิระนครผู้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของเรื่องนี้ 

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet

อนุโมทนาบุญด้วยคนค่ะ

#2 By ชนิตร์นันท์ (110.164.198.225|110.164.198.225) on 2015-08-20 11:09

#1 By (49.230.244.25|49.230.244.25) on 2015-07-23 21:19